توضیحات

ابعاد : طول ۲۰ ، عروض ۱۱ ، ضخامت ۰.۸ و ارتفاع ۲ سانتیمتر