آشنایی با انواع و منشأ سانسیوريا

آشنایی با انواع و منشأ سانسیوريا

آشنایی با انواع و منشأ سانسیوريا

اصل و منشأ سانسیوریا ( Sanseveiria)

گیاهی است بومی آفریقای جنوبی که به صورت بوتهای رویش دارد.

انواع سانسیوريا Cylindrica: این گونه، بومی آفریقای جنوبی و دارای برگهای استوانه ای است.

Stuckyi: گونه ای است بومی رودزیا با ساقه کوتاه و خزنده که برگهای استوانه ای آن به ارتفاع بیش از ۹ سانتیمتر می رسد.

s . trifaciata: این گونه بومی آفریقاست، و از سایر گونه ها محبوبیت بیشتری دارد و به «Snake plant» معروف است. این گونه دارای برگهای سرنیزه ای و گوشتی است که تا ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر می رسد. رنگ برگها سبز تیره با رگه های عرضی سفید مایل به خاکستری است. گلهای سبز روشن تا سفید آن، جذاب نیستند ولی عطر خوشی منتشر می کنند.

t . laurantii : گونه فوق دارای واریتهای است با برگهای سبز با نوارهای روشن افقی که بخاطر برگهای شمشیری شکل با حاشیه طلایی اش پرورش داده میشود (شکل ۱۵).

S . hahni: این گونه، پا کوتاه و دارای برگهایی چرمی و خاکستری رنگ است. دارای واریتهای با حاشیه زرد طلایی است

خواص بتانیکی

گیاهی است دائمی ریزوم دار از خانواده لاله (Liliaceae) که به خاطر برگهای زیبا، مستقیم، سخت و شمشیر مانندش پرورش می یابد.

برگها: سانسیوریاها گیاهانی برگ زینتی هستند. گونه ها و واریته های این جنس دارای تنوع زیادی از نظر اندازه و رنگ برگ است.

برگها در سانسیوریاها ضخیم، مستقیم، سخت و شمشیر مانند است که نوع ابلق آن جلب توجه بیشتری می نماید۱-۷-۱

گل: گلها در این جنس جذاب نبوده ولی عطر دل انگیزی در هوا منتشر می نمایند.

ساقه: گیاه فاقد ساقه بوده و برگها مستقیما از روی ریزومها خارج می شوند.

ریشه: ریشه ها زرد رنگ، که از ریزوم منشعب میشوند.

شناسایی اصول داشت و تکثیر سانسیوريا

آب و هوا

با توجه به موطن این گیاه که کشورهای آفریقایی است، می توانید آن را در شرایط مختلف نوری، آبی و خاکی پرورش دهید. این گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی مقاوم است و می توانید در نقاط مختلف منزل آن را پرورش دهید.

در مناطقی که سرمای زمستانه وجود نداشته باشد می توانید از این گیاه در باغهای صخره ای استفاده کنید. و در زمستان چنانچه در جای خنک از آن نگهداری می کنید، از دادن آب زیاد به گیاه خودداری کنید. زیرا آب زیاد سبب پوسیدگی ریشه گیاه می شود.

دما: سانسوریا، گیاهی است که در هوای گرم و در درجه حرارت ۲۵-۱۸ بهتر رشد می کند و به درجه حرارتهای زیر صفر حساس است.

نور: سانسیوریاها، عموما در محلهای روشن رشد خوبی دارند ولی در محلهای کم نور منازل نیز می توانید این گیاهان را پرورش دهید زیرا مقاومت نسبی بالایی دارند.

آبیاری: گیاه سانسوریا تا حدودی به بیماریهای قارچی حساس است لذا بهتر است در آبیاری آن دقت نمود. در تابستان به آبیاری بیشتری نیاز دارد.

خاک

سانسوریا را می توانید در انواع خاکها پرورش دهید زیرا گیاه مقاومی است ولی بهترین رشد را در خاکهای شنی لومی دارد.

گیاهی است که عموما در اکثر خاکها رشد خوبی دارد. ولی در مخلوطهای کاشت بدون خاک رشد خوبی ندارد.

ازدیاد و تکثیر این گیاه به طریق غیر جنسی و به صورتهای قلمه زدن و تقسیم بوته صورت می گیرد.

آنها تشکیل می شود و قسمت زرد رنگ در تشکیل جوانه نقشی ندارد (شیمرا)

جهت مشاهده انواع کاکتوس به عنوان هدایای تبلیغاتی کلیک نمایید.

تقسیم بوته:

در بهار به هنگام تعویض گلدان می توانید این کار را به ترتیب زیر انجام دهید.

زمانی که طول برگها در ارقام پا بلند به ۲۰ سانتیمتر و در ارقام پا کوتاه به ۱۰ سانتیمتر رسید، در اردیبهشت تا شهریور ماه می توانید گیاه پایه مادری را از گلدان خارج نمایید.

گیاهی را که خارج نموده اید با چاقو یا قیچی باغبانی از محل طوقه به چند قسمت تقسیم نمایید

هر دو تا سه گیاهچه را در یک گلدان با ترکیب خاکی مناسب بکارید.

توجه: مزیت این طريقة ازدياد نسبت به سایر روشها در این است که ارقام ابلق صفت، ابلقی کنارة برگهای خود را حفظ

می کنند.