انواع بامبو ???????????????????????? گیاه بامبو به گونه های مختلفی تقسیم می شود که مهمترین آنها عبارتنداز: بامبوی جوانه: این [...]
0

بالا

X